Članstvo

ČLANICE ŠPORTSKE ZAJEDNICE – 2019
# NAZIV KLUBA – UDRUGE PREDSJEDNICI I OSOBE ZA KONTAKT E-mail / web stranica
01. TAE KWON DO KLUB DUGA RESA
Jozefa Jeruzalema 1
OIB: 26493524983
Andrija Babac
099 733-4737
Nikola Car

091 577-5447
nikola.car@komunalno-dugaresa.hr
02. KOŠARKAŠKI KLUB DUGA RESA
Bana J.Jelačića 41
OIB: 12398601311
Zlatko Čunović
098 364-679
Damir Kasunić
098 365-855
ljekarna.cunovic@gmail.com
hotel.dugaresa@ka.t-com.hr
03. STOLNOTENISKI KLUB AQUAESTIL
Bana J.Jelačića 2
OIB: 78210627655
Nikica Vukelja
098 246 978
Branko Obradović
091 611-8558
nikica.vukelja@gmail.com
kinakarlovac@gmail.com
www.stk-aquaestil.com
04. STOLNOTENISKI KLUB
DUGA RESA

Frankopanska 48
OIB: 68888969897
Josip Trupković
099 277-6301
josip.trupkovic11@gmail.com
05. STRELJAČKI KLUB DUGA RESA
Dr. Ivana Banjavčića 7
OIB: 38681001103
Mladen Mataković
098 863-251
Ivan Maraković
095 902-6566
ivan.marakovic1@gmail.com
06. ODBOJKAŠKI KLUB MLADOST
Dr. Ivana Banjavčića 2
OIB: 32623820740
Nikola Mrzljak
098 251-920
okmladost@gmail.com
07. ŠPORTSKA UDRUGA PLAVI ZMAJ
Jozefinska cesta 85
OIB: 50310786365
Ivan Borovac
098 700 255
Elvis Špoljavić
095 561 2677
ok.plavizmaj@gmail.com
08. NOGOMETNI KLUB MREŽNICA
Zvečaj 21
OIB: 81196968604
Ivica Žubčić
098 496-518
Stjepan Radinović
099 860 3080
zubcic.ivica@gmail.com

http://blog.dnevnik.hr/nkmreznica/

09. NOGOMETNI KLUB VOŠK
Belavići 64a
OIB: 75458815131
Ivan Drvodelić
098 246-227
ivan.drvodelic2@ka.t-com.hr
10. KLUB ŠPOR. RIBOLOVACA MREŽNICA
Sveti Petak Mrežnički 28a
OIB: 62226444764
Danijel Matić
091 202 8774
ksr.mreznica@ka.t-com.hr

www.ksr-mreznica.hr

11. KLUB PODVODNIH AKT. VODOMAR
Park dr. Franje Tuđmana 2
OIB: 29239879868
Eduard Dol
091 721-3202
Nikica Spudić
095 801-2476
kpa.vodomar@gmail.com
nikspudic.muzika@gmail.com
www.kpa-vodomar.hr
12. ŠAHOVSKI KLUB DUGA RESA
Jozefa Jeruzalema 2
OIB: 84826799481
Damir Jakšić
091 766-1441
djaksic06@gmail.com
13. JUDO KLUB DUGA RESA
Jozefinska cesta 85
OIB: 75297999652
Robert Šutej
098 171 7380
Davor Vrbanić
099 671-7888
sutej.r@gmail.com
davor.vrbanic@ka.t-com.hr
14. H.P.D. VINICA
Mrežnička obala 8
OIB: 87493825227
Bruno Banjavčić
097 718 5950
hpdvinica@gmail.com

http://www.hpd-vinica.hr/

15. RUKOMETNI KLUB DUGA RESA
Dr. Ivana Banjavčića 7
OIB: 81345585798
Nikola Car
091 560-9882
rkdugaresa@gmail.com
16. GIMNASTIČKI KLUB
FILIP KOK – FIĆO

Bana J.Jelačića 41
OIB: 74647871340
Eduard Dol
091 721-3202
Željko Vučković
098 903-6515
eduard.dol@hep.hr
zeljko.vuckovic@hep.hr
17. S.K.I.O. DUGA RESA
Mrežnička obala 8
OIB: 13774368817
Petar Mihalić
098 365-763
pmihalic@globalnet.hr
18. MNK DUGOREŠKI MALIŠANI
Mrežnička obala 6
OIB: 41356130894
Martin Škrtić
098 756-653
Borna Grgurić
091 333-6016
martinskrtic@gmail.com
damir.brckovic@ka.t-com.hr
mnk.drm@gmail.com
19. VETERANI NK DUGA RESA
Dr.Ivana Banjavčića 7
OIB: 77206439785
Damir Brcković
098 756-653
damir.brckovic@ka.t-com.hr
20. UDRUGA VETERANA STOLNOG TENISA DUGA RESA
Bana J.Jelačića 16a
OIB: 39575195181
Petar Mačešić
091 722-5292
Miljenko Špundak
098 396-250
petar.macesic@gmail.com
miljenko.spundak@kelteks.hr
21. NOGOMETNI KLUB
DUGA RESA 1929

Dr.Ivana Banjavčića 7
OIB: 89158030444
Dražen Palajsa
098 986-6847
nk.dugaresa.1929@gmail.com
22. KUGLAČKI KLUB – STARA HIŽA
Bana J.Jelačića 71
OIB: 89706388621
Ivan Katić
091 6886-539
Janko Matuzić
098 364-722
ivankaticgs@gmail.com
villa@ka.t-com.hr
23. ŠD MLADOST
Donje Mrzlo Polje Mrežničko 68
OIB: 89984922735
Dalibor Franović
091 553 8299
Nikola Sviličić
098 947-2591
Marin Željković
091 882-5340
nsvilic@gmail.com
marinz1806@gmail.com
24. ŠPORTSKO DRUŠTVO BRODAC
Gornje Mrzlo Polje 101c
OIB: 39421300230
Ivica Radočaj
098 913 2456
ivica.radocaj@gmail.com
25. DRUŠTVO ZA SPORT I REKREACIJU Z-AKTIVE
Bana J.Jelačića 16
OIB: 38688116067
Mislav Žirovčić
098 160-2784
mislav_zirovcic@net.hr
26. SRK “ANIMA” DUGA RESA
Domobranska 36
OIB: 69498666589
Josip Milčić
098 289-832
Katica Milčić
098 289-874
srk.anima@gmail.com
27. STRELJAČKA SPORTSKA UDRUGA DUGA RESA
Sunčano naselje 9
OIB: 71419135215
Hrvoje Moguš
091 558 3587
ssudugaresa@gmail.com
ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA
Predsjednik:
MARKO BENIĆ
Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top