Članstvo

ČLANICE ŠPORTSKE ZAJEDNICE
# NAZIV KLUBA – UDRUGE PREDSJEDNICI I OSOBE ZA KONTAKT E-mail / web stranica GODINA OSNUTKA / ČLANSTVO U ŠZ
01. TAE KWON DO KLUB
DUGA RESAOIB: 26493524983
Andrija Babac
099 733-4737Nikola Car
091 577-5447
nikola.car@komunalno-dugaresa.hr 1980.

Od osnivanja ŠZ 1996.

02. KOŠARKAŠKI KLUB
DUGA RESAOIB: 12398601311
Damir Kasunić
098 365-855
hotel.dugaresa@ka.t-com.hr 1973.

Od osnivanja ŠZ 1996.

03. STOLNOTENISKI KLUB
AQUAESTILOIB: 78210627655
ŽELJKO CAR
098 763-214
Marinko Mateša
091 565-6933
nikica.vukelja@gmail.com
kinakarlovac@gmail.com
www.stk-aquaestil.com
1959.

Od osnivanja ŠZ 1996.

04. STOLNOTENISKI KLUB
DUGA RESAOIB: 68888969897
Dr. Josip Trupković
099 277-6301
josip.trupkovic11@gmail.com 2004.

06. veljače 2004.

05. STRELJAČKI KLUB
DUGA RESAOIB: 38681001103
Mladen Mataković
098 863-251
Ivan Maraković
095 902-6566
ivan.marakovic1@gmail.com 1974.

Od osnivanja ŠZ 1996.

06. ODBOJKAŠKI KLUB
MLADOSTOIB: 32623820740
Nikola Mrzljak
098 251-920
okmladost@gmail.com 1998.

Od osnivanja ŠZ 1996.

07. ŠPORTSKA UDRUGA
PLAVI ZMAJOIB: 50310786365
Ivica Grgić
091 787-6335
ok.plavizmaj@gmail.com 2003.

11.rujan 2003.

08. NOGOMETNI KLUB
MREŽNICAOIB: 81196968604
Davorka Repulec Bogović098 496-518 dradinovic@tahograf.hr

http://blog.dnevnik.hr/nkmreznica/

1960.

Od osnivanja ŠZ 1996.

09. NOGOMETNI KLUB
VOŠKOIB: 75458815131
Ivan Drvodelić
098 246-227
ivan.drvodelic2@ka.t-com.hr 1975.

Od osnivanja ŠZ 1996.

10. KLUB ŠPOR. RIBOLOVACA
MREŽNICAOIB: 62226444764
Dario Bežan
098 938-6544Anđelko Grman
091 780-9880
ksr.mreznica@ka.t-com.hr

www.ksr-mreznica.hr

1934.

Od osnivanja ŠZ 1996.

11. KLUB PODVODNIH AKT. VODOMAR

OIB: 29239879868

Denis Polović
091 570-7664Nikica Spudić
095 801-2476
kpa.vodomar@gmail.com
nikspudic.muzika@gmail.comwww.kpa-vodomar.hr
1996.

Od osnivanja ŠZ 1996.

12. ŠAHOVSKI KLUB
DUGA RESAOIB: 84826799481
Damir Jakšić
091 766-1441
damir.jaksic2@ka.t-com.hr 1935.

Od osnivanja ŠZ 1996.

13. JUDO KLUB
DUGA RESAOIB: 75297999652
Davor Vrbanić
099 671-7888
davor.vrbanic@ka.t-com.hr 2002.

14.studenog 2002.

14. H.P.D.
VINICAOIB: 87493825227
Antun Goldašić
099 404-0743
hpdvinica@gmail.com

http://www.hpd-vinica.hr/

1924.

Od osnivanja ŠZ 1996.

15. RUKOMETNI KLUB
DUGA RESAOIB: 81345585798
Nikola Car
091 560-9882
rkdugaresa@gmail.com 1960.

Od osnivanja ŠZ 1996.

16. GIMNASTIČKI KLUB
FILIP KOK – FIĆOOIB: 74647871340
Eduard Dol
091 721-3202Željko Vučković
098 903-6515
zeljko.vuckovic@hep.hr 2000.

25.ožujak 2000.

17. S.K.I.O.
DUGA RESAOIB: 13774368817
Petar Mihalić
098 365-763
pmihalic@globalnet.hr 2007.

01.rujan 2008.

18. VETERANI NK
DUGA RESAOIB: 77206439785
Damir Brcković
098 756-653
damir.brckovic@ka.t-com.hr 2007.

01.rujan 2008.

.19. NOGOMETNI KLUB
DUGA RESA 1929OIB: 89158030444
Dražen Palajsa
098 986-6847
nk.dugaresa.1929@gmail.com 2008.

30.prosinac.2009.

20. KUGLAČKI KLUB
STARA HIŽAOIB: 89706388621
Ladislv Lesić 098 493-661
Janko Matuzić
098 364-722
villa@ka.t-com.hr 2007.

30.prosinac 2009.

21. ŠD MLADOST

OIB: 89984922735

Jure Sviličić
098 930-1054
Nikola Sviličić
098 947-2591
nsvilic@gmail.com 2007.

01.rujan 2008.

22. ŠPORTSKO DRUŠTVO
BRODACOIB: 39421300230
Tihomir Vrbanić
091 575-1512
bozidar.seketa@innoveva.com 2012.

10. travanj 2014.

23. DRUŠTVO ZA SPORT I REKREACIJU Z-AKTIVE

OIB: 38688116067

Mislav Žirovčić
098 160-2784
mislav_zirovcic@net.hr 2014.

23.travanj 2015.

24. UDRUGA VETERANA STOLNOG TENISA
DUGA RESAOIB: 39575195181
Petar Mačešić
091 722-5292
petar.macesic@gmail.com 2014.

23.travanj 2015.

25. MALONOGOMETNI KLUB DUGAREŠKI MALIŠANI

OIB: 41356130894

Martin Škrtić
099 804-6414
martinskrtic@gmail.com 2014.

17.travanj 2013.

Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top