ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA 2021. GODINU

Aktualno, Izdvojeno

Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa temeljem odredbi članka 49. točke 2. i točke 11. Statuta Športske zajednice Duga Resa,  na svojoj sjednici održanoj dana 12.02.2020. god. a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje programa donosi

                                                                           O D L U K U

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Duge Rese planiranih Programom javnih potreba u športu Grada Duge Rese za 2021. godinu i to sredstva za rad udruga u športu u ukupnom iznosu od 475.000,00 Kn.  kako slijedi:

 

Red. broj Naziv udruge/kluba Planirani iznos Tekući troš. održavanja Pripreme, natjecanja Nabava opreme
1. Nogometni klub Duga Resa 1929 82.000,00 12.000,00 60.000,00 10.000,00
2. Nogometni klub Mrežnica 24.243,00 3.500,00 17.743,00 3.000,00
3. Nogometni klub VOŠK 8.156,00 2.000,00 4.156,00 2.000,00
4. Odbojkaški klub Plavi zmaj 37.967,00 7.000,00 30.967,00 0
5. Stolnoteniski klub Aquaestil 75.666,00 11.000,00 54.666,00 10.000,00
6. Stolnoteniski klub Duga Resa 23.178,00 5.000,00 14.178,00 4.000,00
7. Košarkaški klub Duga Resa 39.375,00 7.000,00 28.375,00 4.000,00
8. Streljački klub Duga Resa 64.541,00 2.000,00 50.541,00 12.000,00
9. Tae kwon do klub Duga Resa 16.150,00 3.000,00 10.150,00 3.000,00
10. Rukometni klub Duga Resa 0,00 0 0 0
11. Gimnastički klub Filip Kok Fićo 4.500,00 0 1.500,00 3.000,00
12. Judo klub Duga Resa 19.500,00 3.500,00 11.000,00 5.000,00
13. Strelj. klub invalid.osoba SKIO 7.514,00 0 5.514,00 2.000,00
14. Šahovski klub Duga Resa 16.582,00 0 15.582,00 1.000,00
15. Hrvatsko planinarsko dr. Vinica 6.250,00 3.000,00 250,00 3.000,00
16. Klub športskih ribolovaca Mrežnica 11.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00
17. Klub podvodnih aktiv.Vodomar 2.500,00 1.000,00 0 1.500,00
18. Športsko društvo Mladost 1.750,00 0 1.250,00 500,00
19. Veterani NK Duga Resa 2.000,00 0 1.500,00 500,00
20. Kuglački klub Stara hiža 18.978,00 8.000,00 10.978,00 0
21. Malonog. klub Dugareški mališani 0,00 0 0 0
22. Sportsko društvo Brodac 1.750,00 0 1.750,00 0
23. Veterani ST Duga Resa 2.500,00 0 1.500,00 1.000,00
24. Sportsko društvo Z-Aktive 2.250,00 0 1.250,00 1.000,00
25. Atletski klub Mrežnica D.Resa 2.400,00 0 1.400,00 1.000,00
26. Streljačka sportska udruga D. Resa 4.250,00 1.000,00 1.750,00 1.500,00
  U K U P N O : 475.000,00 75.000,00 330.000,00 70.000,00

 

Na javni poziv za   raspodjelu sredstava za 2021. godinu nisu se javile dvije udruge: Rukometni klub Duga Resa i Malonogometni klub  “Dugareški mališani”.

Duga Resa, 12.02.2021.

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA  RESA

Predsjednik: Marko Benić v.r.

 

Vezani Članci

Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top