Odluka o raspodjeli sredstava za 2017.godinu

Aktualno, Izdvojeno

Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa je na svojoj sjednici održanoj dana 20.veljače 2017. godine donio Odluku o raspodjeli sredstava proračuna za 2017. godinu.

Športska zajednica raspisala je javni poziv na koji se javilo dvadeset dvije od dvadeset sedam članica. Nakon utvrđivanja ispravnosti podnijetih programa isti su predani Povjerenstvu za ocjenjivanje programa/projekata za 2017.godinu. Povjerenstvo je ocijenilo programe i predložilo Izvršnom odbor ŠZ prihvaćanje prijedloga. U 2017.godini po Programu javnih potreba u sportu planirano je 480.000,00 Kn za rad sportskih udruga, te 20.000,00 Kn za liječničke preglede.

Na postupak Javnog poziva i proceduru donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za 2017. godinu sportske udruge imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave ove Odluke. Prigovor se predaje Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u pismenom obliku, zatvorenom u kuverti na adresu Športske zajednice Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 41, Duga Resa s napomenom “Prigovor na Odluku o raspodjeli sredstava”.

Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa je na svojoj sjednici održanoj dana 20.01.2017.god. donio

                                                        O D L U K U                                                                                                                                        o raspodjeli sredstva proračuna Grada Duge Rese planiranih Odlukom o  Programu javnih potreba u športu Grada Duge Rese za 2017. godinu i to sredstva za rad udruga u športu u visini od 480.000,00 Kn.

Red.

broj

NAZIV

UDRUGE/KLUBA

PLANIRANI

IZNOS

Tekući troš.

održavanja

Pripreme,

natjecanja

Nabava

opreme

1. Nogometni klub Duga  Resa 1929 60.983,75 10.000,00 38.983,75 12.000,00
2. Nogometni klub Mrežnica 21.661,25 3.000,00 14.161,25 4.500,00
3. Nogometni klub VOŠK 10.000,00 5.000,00 5.000,00
4. Odbojkaški klub Mladost 25.526,75 24.526,75 1.000,00
5. Odbojkaški klub Plavi zmaj 28.599,25 6.000,00 15.599,25 7.000,00
6. Stolnoteniski klub Aquaestil 67.157,75 4.000,00 55.157,75 8.000,00
7. Stolnoteniski klub Duga Resa 11.208,75 8.708,75 2.500,00
8. Košarkaški klub Duga Resa 49.569,00 14.000,00 30.569,00 5.000,00
9. Streljački klub Duga Resa 60.086,25 5.000,00 45.086,25 10.000,00
10. Tae kwon do klub Duga Resa 34.773,50 6.000,00 24.773,50 4.000,00
11. Rukometni klub Duga Resa 0,00      
12. Gimnastički klub Filip Kok Fićo 10.500,00 1.500,00 7.500,00 1.500,00
13. Judo klub Duga Resa 17.492,25 4.000,00 7.492,25 6.000,00
14. Strelj. klub invalid.osoba SKIO 5.000,00 3.000,00 2.000,00
15. Kuglački klub Duga Resa 0,00      
16. Šahovski klub Duga Resa 23.409,75 21.409,75 2.000,00
17. Hrvatsko planinarsko dr. Vinica 8.500,00 8.000,00 500,00
18. Klub športskih ribolovaca Mrežnica 19.000,00 3.500,00 11.500,00 4.000,00
19. Klub podvodnih aktiv.Vodomar 0,00      
20. Športsko društvo Mladost 1.500,00 1.000,00 500,00
21. Veterani NK Duga Resa 3.000,00 500,00 2.500,00
22. Kuglački klub Stara hiža 12.531,75 4.000,00 5.531,75 3.000,00
23. Malonog. klub Dugareški mališani 0,00      
24. Sportsko društvo Brodac 2.500,00 1.500,00 1.000,00
25. Veterani ST Duga Resa 4.500,00 3.500,00 1.000,00
26. Sportsko društvo Z-Aktive 2.500,00 500,00 2.000,00
27. Klub ekstremnih sportova Extreme 0,00      
  U K U P N O : 480.000,00 70.000,00 330.000,00 80.000,00

Duga Resa,20.02.2017.god.                 ŠZ DUGA RESA                                                                       Predsjednik: MARKO  BENIĆ                                                                                                   

 

Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa je na svojoj sjednici održanoj dana 20.02.2017.  donio

                                                        O D L U K U                                                                                                                                         o raspodjeli sredstva proračuna Grada Duge Rese planiranih Odlukom o  Programu javnih potreba u športu Grada Duge Rese za 2017. godinu i to za participaciju troškva lječničkih pregleda kako sljedi:

Klub Broj registriranih igrača Postotak Iznos
NK Duga Resa 1929 143 39,39 7.878,00
NK Mrežnica 45 12,40 2.480,00
Gimnastički klub FKF 5 1,38 276,00
OK Plavi zmaj 16 4,41 882,00
Judo klub Duga Resa 42 11,57 2.314,00
Taekwondo klub Duga Resa 20 5,51 1.102,00
OK Mladost 12 3,30 660,00
Košarkaški klub Duga Resa 56 15,42 3.084,00
STK Duga Resa 7 1,93 386,00
SK Duga Resa 17 4,69 938,00
UKUPNO 363 100% 20.000,00

 

Sredstva klubovima bit će dodijeljena nakon obavljenog lječničkog pregleda, a na temelju zahtjeva kluba i predočenom kopijom računa o izvršenom pregledu registriranih igrača.

Na osnovu podnesenog zahtjeva Športska zajednica će pismenim putem zatražiti sredstva iz proračuna i prosljediti klubovima odmah po primitku istih.

U Dugoj Resi, 20.02.2017.

ŠZ DUGA RESA                                 Predsjednik:MARKO BENIĆ

 

 

Vezani Članci

Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top