ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

Izdvojeno

Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa u skladu s održanim Javnim pozivom i nakon prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva na svojoj sjednici održanoj dana 10.02.2016..g. donio je

                                                        O D L U K U

o raspodjeli sredstva proračuna Grada Duge Rese planiranih Odlukom o  Programu javnih potreba u športu Grada Duge Rese za 2016.godinu i to sredstva za rad udruga u športu u visini od 480.000,00 Kn.

Red.

broj

NAZIV

UDRUGE/KLUBA

PLANIRANI

IZNOS

Tekući troš.

održavanja

Pripreme,

natjecanja

Nabava

opreme

1. Nogometni klub Duga  Resa 1929 54.780,00 12.000,00 32.280,00 10.500,00
2. Nogometni klub Mrežnica 20.274,60 2.500,00 11.774,60 6.000,00
3. Nogometni klub VOŠK 20.274,60 2.500,00 15.774,61 2.000,00
4. Odbojkaški klub Mladost 24.618,10 0 19.618,10 5.000,00
5. Odbojkaški klub Plavi zmaj 28.239,20 6.000,00 17.239,20 5.000,00
6. Stolnoteniski klub Aquaestil 69.117,80 800,00 61.317,80 7.000,00
7. Stolnoteniski klub Duga Resa 12.897,20 4.000,00 8.897,20 0
8. Košarkaški klub Duga Resa 45.486,00 5.000,00 37.486,00 3.000,00
9. Streljački klub Duga Resa 55.682,90 5.000,00 35.682,90 15.000,00
10. Tae kwon do klub Duga Resa 32.081,90 5.000,00 23.081,90 4.000,00
11. Rukometni klub Duga Resa 0 0 0 0
12. Gimnastički klub Filip Kok Fićo 9.000,00 200,00 6.800,00 2.000,00
13. Judo klub Duga Resa 17.329,40 5.000,00 6.329,40 6.000,00
14. Strelj. klub invalid.osoba SKIO 5.000,00 200,00 2.800,00 2.000,00
15. Kuglački klub Duga Resa 14.891,50 6.000,00 7.891,50 1.000,00
16. Šahovski klub Duga Resa 21.677,50 0 19.677,50 2.000,00
17. Hrvatsko planinarsko dr. Vinica 8.000,00 3.800,00 4.200,00 0
18. Klub športskih ribolovaca Mrežnica 19.500,00 6.000,00 7.500,00 6.000,00
19. Klub podvodnih aktiv.Vodomar 3.500,00 0 3.500,00 0
20. Športsko društvo Mladost 1.500,00 0 0 1.500,00
21. Veterani NK Duga Resa 3.000,00 1.000,00 2.000,00 0
22. Extreme 0 0 0 0
23. Kuglački klub Stara hiža 11.649,30 5.000,00 4.649,30 2.000,00
24. SD Brodac 1.500,00 0 1.500,00 0
25. Udruga veterana stolnogtenisa D.R. 0 0 0 0
26. DSR Z-Active 0 0 0 0
27. MNK Dugareški mališani 0 0 0 0
U K U P N O : 480.000,00 70.000,00 330.000,00 80.000,00

 

Duga Resa, 10.02.2016.god.                                                   ŠZ DUGA RESA                                           Predsjednik: MARKO BENIĆ

 

Nakon isteka roka od 30 dana od objave Javnog poziva Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva na svom sastanku održanom 04. veljače 2016. god. pregledao je svu dospjelu dokumentaciju, utvrdio opravdanost prispjelih Programa i  nedostatke vezane uz iste.

U skladu s opravdanošću Programa I primjenom Pravilnika o raspodjeli sredstava Povjerenstvo je sačinilo Prijedlog raspodjele te obvezu sastavljanja Ugovora o korištenju sredstava i dostavi potrebne dokumentacije za relizaciju Programa.

Udruge su prije potpisivanja Ugovora obvezne dostaviti:

Izvadak iz registra Udruga

Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti

Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija

Potvrdu Porezne uprave o ne imanju poreznog duga Udruge Potvrdu o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge

Rok za podnošenje prigovora na Odluku o raspodjeli sredstava Udruge su dužne dostaviti u roku od 15 dana od dana objave na web stranici Športske zajednice Duga Resa u pismenom obliku.

Ugovor se može sačiniti I ranije uz izjavu Udruge da neće podnositi prigovor na Odluku.

Potpisani Ugovor je osnova za transfer sredstava u 2016. godini.

 

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA

Predsjednik MARKO BENIĆ, v.r.

 

Vezani Članci

Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top